¿Cuándo debemos empezar a aportar a un plan de pensiones?

  • -
 Com més aviat millor

Per a respondre a aquesta pregunta de forma simple i visual, a continuació mostrarem un quadre orientatiu dels drets consolidats que podríem tenir acumulats per l’edat de jubilació, depenent de l’edat a la que comencem a aportar i la quantitat mensual aportada.

Aquest exemple el realitzem amb aportacions periòdiques constants, perquè entenem que és la forma més fàcil i còmoda de generar estalvi. Les aportacions mensuals, a més, també tenen com a conseqüència la disminució de l’impacte de les variacions del mercat.

A més, també serà possible aportar de forma esporàdica quan generem un excés d’estalvi en un moment puntual.

graficaPel que fa a la pregunta del títol, com podem veure la resposta és òbvia. Com més aviat comencem, més gran serà el nostre capital acumulat en el moment de la nostra jubilació.

Aquest mes, a més, coincidint amb la campanya de liquidació d’IRPF, vam començar amb la campanya de traspassos per la qual Assegurances Catalana Occident premia amb un 3% l’import traspassat des d’un pla extern a un de SCO, per imports superiors a 3.000 €. Aquest premi s’abonarà en els 3 següents anys, sumant cada any un 1% dels drets traspassats.

Una altra de les grans avantatges que posseeix el pla de pensions és l’estalvi (ajornament) fiscal. Les aportacions que realitzem al nostre pla ens reduiran la base imposable dels rendiments del treball a l’hora de liquidar l’IRPF, el que ens suposarà una minoració de la quota anual a pagar.
taulaAquesta taula indica els nous tipus marginals aplicables per a l’IRPF de l’any 2015. Tenint en compte aquesta modificació i que el nou límit d’aportacions a plans de pensions se situa en 8.000 € des d’aquest any, podríem arribar a reduir la nostra factura fiscal en 3.760 € (per a un tipus de 47%).
D’altra banda, s’amplia a 2.500 € el límit per aportacions a plans de pensions a favor del cònjuge que tingui menys de 8.000 € de rendiments nets del treball. Persisteix el règim especial per a persones amb discapacitat, amb un màxim d’aportació de 24.250 € anuals (10.000 € per a cada tutor o parent).

peu